VIDEO Muzeum Gobelínů

muzeum gobelinu

VIDEO Muzejní noc, ukázky řemesel a dílny pro děti, 2018

muzejni noc 2018

VIDEO ČT, Folklorika, Tajemství gobelínů, 2018

folklorika

VIDEO Výstava Vladimír Holub, 2017 úvodní slovo F. X. Doležal

vladimir holub

VIDEO ČT, Tamtam, Výstava Háčkované pohádky, 2017

hackovane pohadky

VIDEO Adventní program, ukázky řemesel a dílny pro děti, 2015

ukazky remesel

kudyznudy-RGB

KNIHA Josef Müller

cesky-rozhlas-logo2

Výstava Krása paličkování 26. dubna – 21. srpna 2024

Srdečně vás zveme na výstavu s názvem „Krása paličkování“, kterou společně připravily Dům gobelínů s účastníky Akademie umění III. věku při Základní umělecké škole V. Nováka v Jindřichově Hradci – výtvarný obor – paličkovaná krajka.
Nahlédněte do tajů starého rukodělného řemesla jakým je paličkování. Výstava nabízí ke zhlédnutí obrazy vytvořené touto starou technikou inspirované Alfonsem Muchou, symfonickou básní Bedřicha Smetany Má vlast, nebo městem Jindřichův Hradec.
Nebudou chybět paličkované šperky, dečky, oděvní doplňky a jiná originální díla.
Slavnostní vernisáž se koná v pátek 26. dubna v 16 hodin za hudebního doprovodu Petra Mottla a Jana Beránka, kteří jsou též účastníky Akademie umění III. věku hudebního oboru při ZUŠ V. Nováka v J. Hradci.
Dům gobelínů je otevřen denně mimo pondělí od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

pdfPlakát

krasa palickovani 2024 

Výstava Čalounění – svědectví luxusu a pohodlí 5. dubna – 20. prosince 2024

Pro veřejnost se Dům gobelínů otevírá v úterý 2. dubna. Letos si připomínáme 145 let od narození Marie Hoppe Teinitzerové, první dámy české tapiserie. K tomuto jubileu jsme připravili výstavu nazvanou Čalounění - Svědectví luxusu a pohodlí, která vás seznámí s mnoha zajímavými detaily čalounického řemesla. Součástí výstavy je významný čalouněný exponát v podobě křesla inspirovaného dobou francouzského krále Ludvíka XIV., jehož potahy zhotovila M. H. Teinitzerová pro rodinu Černínů – majitele Jindřichohradeckého zámku. Expozici doplní vlámská tapiserie ze 17. století – Judita se strojí na cestu, protože nejluxusnějšími čalouny byly právě tapiserie. Slavnostně přivítáme textilní umělecké dílny, které roku 1910 v Jindřichově Hradci založila M. H. Teinitzerová. V současnosti dílny působí pod názvem Ateliery Tapiserií s.r.o. a stanou se součástí Domu gobelínů. Slavnostní vernisáž se koná v pátek 5. dubna v 16 hodin za doprovodu akordeonového souboru, žáků ZUŠ V. Nováka v J. Hradci, pod vedením paní Kristýny Fajkusové. Vlastníkem výstavy je NPÚ. Exponáty zapůjčily Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec a Státní zámek Hluboká nad Vltavou.


Pozvanka calouneni

Dům gobelínů nově najdete také na Facebooku

Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel má novou oficiální stránku na Facebooku. Postupně budeme přidávat všechny aktuality a zajímavosti z dění v našem centru tkalcovských řemesel. Pozveme vás na vernisáže, výstavy, kurzy a workshopy.

Sledujte nás, lajkujte, označujte a sdílejte naše příspěvky a události. Najdete nás na odkazu https://www.facebook.com/dumgobelinu.

Těšíme se na vaši návštěvu.

fb

2. ročník soutěže v Domě gobelínů s názvem „TEXTILNÍ FANTAZIE“

Máte nápady? Jste kreativní? Nebojíte se předvést svoje dílo před ostatními?
Přihlaste se do 2. ročníku soutěže o nejzajímavější textilní model s názvem „Textilní fantazie“, kterou vyhlašuje Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel. Vtiskněte svou myšlenku do oděvního modelu a ukažte ho. Umělecké výtvory mohou být ozdobeny autorskými šperky, klobouky, kabelkami a jinými doplňky.

Téma soutěže: „Inspirace výjevy z tapiserií utkaných v dílnách Marie Hoppe Teinitzerové“.
Vyvrcholením soutěže bude módní přehlídka, která se uskuteční v měsíci červnu 2024 v prostorách Muzea fotografie a MOM. Přesný termín ještě upřesníme.

Novinkou soutěže jsou dvě kategorie, do kterých se můžete přihlásit.
1. kategorie ŠKOLY – děti a studenti, možno i kolektivy (ZŠ, SŠ, VŠ)
2. kategorie KREATIVCI – všichni bez omezení (věku, profese…)

Přihlašovací formulář: pdfPDF, docDOC
pdfPravidla soutěže

plakat soutez 2

Soutěž „Textilní fantazie“

EDIT:

Výsledky a nejlépe hopdnocené modely.

Fotogalerie z akce


Dům gobelínů kulturních tradic a řemesel uzavírá první ročník soutěže s názvem „Textilní fantazie“. Tématem soutěže bylo vytvořit svůj oděvní model inspirovaný městem Jindřichův Hradec a zkrášlit ho svými autorskými doplňky, např. šperky, klobouky atd. Autoři tří vítězných modelů, které vybere porota, budou odměněny věcnými cenami. Deset nejzajímavějších děl bude vystaveno v prostorách Domu gobelínů. Do soutěže se přihlásili soutěžící různých věkových kategorií. Za to jsme velmi rádi a děkujeme. Modely vytvořené našimi účastníky soutěže jsou opravdu nevšední a velmi zajímavé. Více už prozrazovat nebudeme. Přijďte se podívat na módní přehlídku, která se uskuteční v sobotu 3. června v 17.00 v rámci Dnů města na nádvoří Muzea fotografie a MOM bývalé Jezuitské koleje, kde se rozhodne o vítězi.
Těšíme se na setkání s Vámi.

 

DG-soutez plakat ilustrace

Provozní doba Dům gobelínů

Dům Gobelínů zavírá 17. prosince 2023.

V novém roce otvírámé v úterý 2. dubna 2024.

Těšíme se na vaší návštěvu!

Historie sídla Domu gobelínů, bývalého pivovaru

Historie sídla Domu gobelínů, bývalého pivovaru
Jindřichohradecká pivovarská tradice sahá až k roku 1380, kdy vlastníky města i panství byli páni z Hradce. Původní panský pivovar patří k jedněm z nejranějších vrchnostenských pivovarů u nás vůbec. Stával v hradním komplexu a byl přímou součástí panského sídla. Co do velikosti byl poměrně nevelký, počtem várek nestačil konkurovat nefeudálním pivovarníkům, měšťanům a jednotlivým sladovníkům, kterým roku 1494 udělil várečné právo na přímluvu Jindřicha IV. z Hradce tehdejší král Vladislav II. Jagelonský.

Abychom si vytvořili představu o šíři sladovnického cechu jindřichohradeckého, připomeňme, že zde vedle vrchnostenského pivovaru v polovině 16. století pracovalo 23 městských sladovníků s právem vařit pivo a po založení nedaleké jezuitské koleje roku 1594 začali i příslušníci jezuitského řádu provozovat svůj vlastní pivovar. Tolik o hradeckém pivovarnictví a nyní zpět k zámeckému pivovaru.

Roku 1503 je původní zámecký pivovar uváděn jako „obnovený“, znamená to, že prošel přestavbou, v roce 1551 došlo k jeho dalšímu rozšíření, přesto až do poloviny 16. století to byl pivovar poměrně malý. Velkou změnu doznal roku 1580, kdy tehdejší vrchnost Adam II. z Hradce začal naproti starému zámeckému pivovaru, který se nacházel v příhradí u mlýnské stoky, s rozsáhlou výstavbou nového pivovaru. Smlouva s vlašským stavitelem Baldassarem Maggim byla uzavřena 6. 12. 1580. Místo pro nový podnik bylo nalezeno u tzv. Pluhovy bašty. Vytipovaný pozemek pro zřízení pivovaru nebyl velký, proto Adam II. z Hradce vykoupil několik blízkých městských domů a nechal je zbořit. V nově zbudovaném pivovaru se začalo vařit v létě 1587. Roku 1593 vyprodukoval pivovar 2 000 hektolitrů zlatého moku. V období renesance za vlády pánů z Hradce zaznamenal pivovar skutečný rozkvět. Rod pánů z Hradce vymřel roku 1604 po meči a panství přešlo do vlastnictví sestry posledního majitele, do rukou Lucie Otýlie provdané Slavatové. Připomeňme manžela Viléma Slavatu, který byl jednou z obětí pražské defenestrace (1618).

 Nyní se nacházíme již v době pobělohorské. Zámecký pivovar v době panování Slavatů stále patřil k největším v této oblasti, ročně se zde vařilo až 11 000 hektolitrů piva. Poslední Slavatovna Marie Josefa provdaná za Heřmana Jakuba, hraběte Černína z Chudenic, přivedla na zámek novou vrchnost.

Černínové zde pak vládli více než dvě století a historie zdejšího pivovarnictví se jimi dovršila a i uzavřela. V 17. století započali Černínové budovat v Praze na Hradčanech honosné rodové sídlo – Černínský palác a značná část financí nutných na dobudování této stavby přicházela z prosperujících černínských pivovarů. V 18. století patřil jindřichohradecký černínský pivovar stále k největším v kraji. V této době prošel také četnými stavebními úpravami.

V polovině 18. století začali Černínové svůj pivovar pronajímat, například v letech 1831–1835 si jej pronajal sládek František Smetana, otec skladatele Bedřicha Smetany. Dodnes na zdi bývalého zámeckého pivovaru můžeme zhlédnout jeho pamětní desku.

V 19. století s příchodem nových průmyslových technologií a pod vlivem schwarzenberské přestavby nedalekého konkurenčního třeboňského pivovaru přikročili i Černínové k rekonstrukci jindřichohradeckého zámeckého pivovaru. V podstatě při původních dvou provozech (nejstarší hradní a novější renesanční) vznikl třetí provoz, na tyto dva navazující. Dochované projekční plány ke stavbě jsou datovány 6. 5. 1866. Na přestavbě se projekčně podíleli černínský stavitel Jan Kocáb, pražští stavitelé Gustav Noback a B. Pelikán a firma Ringhoffer Kupfer-Metal Fabrik Prag.

Současná stavba je typickým dokladem industriální architektury ve slohu romantického historismu. Varna byla dvojnádobová, zpočátku dosti stísněná. Varní blok byl kratší, komín na jihu vystupoval ven. Při rekonstrukci varny po 1. světové válce a jejím rozšíření byl celý objekt mírně posunut k jihu a komín do něj zapadl a stal se vnitřním. Závěr nové varny tím zároveň překlenul původní mlýnský náhon a splynul s objektem zámku, spíše podzámčím.

Na přelomu 19. a 20. století produkoval, tzv. vystavoval, černínský pivovar přibližně 15 000 hektolitrů piva ročně, nejvíce to bylo v letech 1883–1884, a to 17 568 hektolitrů. Sládkem tu byl 25 let až do roku 1890 Jindřich Maural. V období těsně před 1. světovou válkou byl pivovar na vrcholu a přibližoval se k roční produkci 30 000 hektolitrů piva. Velkou konkurencí mu začaly být pivovary v Českých Budějovicích a Třeboni, třeboňský v těchto letech přesáhl produkci 100 000 hektolitrů piva.

Za války pivovar upadl, přišla hospodářská krize. Přesto bylo do pivovaru zavedeno umělé chlazení, přestavěný provoz byl parostrojní, byla přistavěna kotelna se strojovnou, dnes již zbořené. Před 2. světovou válkou činila roční várka jen 8 000 hektolitrů. Po 2. světové válce přešel černínský pivovar roku 1946 pod republikovou správu a vešel pod značku Jihočeské pivovary, n. p. Takto fungoval do roku 1967, kdy byl provoz definitivně ukončen. Objekt převzal později místní lihovarnický podnik.

Po roce 1989 byl tzv. starý zámecký pivovar prodán do soukromých rukou a budova nového pivovaru, postavená v 80. letech 19. století, zůstala v majetku státu a je ve správě Národního památkového ústavu.

Budova prošla v letech 2009–2011 rozsáhlou rekonstrukcí v rámci projektu „Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií – centrum původních řemesel a unikátních technologií“. Nyní se v ní nachází „Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel“.

Podkategorie

 • novinky
  Počet článků:
  6
 • o nás
  Počet článků:
  171
 • kurzy

  KURZY - WORKSHOPY

  Aktuální nabídka kurzů
  Všem zájemcům o textilní řemesla nabízíme kurzy praktického tkaní. Nebojte se přihlásit, výuka probíhá pod vedením zkušených lektorů.

  Workshopy 2013

  Počet článků:
  98
 • dílna
  Počet článků:
  1
 • pokusné články
  Počet článků:
  1